Firmy i przedsiębiorcy u notariusza

Notariusz Amanda Kaźmierczak świadczy pełną obsługę notarialną firm i przedsiębiorców, w tym obejmujących zakładanie nowych spółek i fundacji, zmianę umów spółek, obrót udziałami i akcjami oraz prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z tego artykułu dowiesz się
Zobacz również
sprzedaż działki rolnej notariusz

Sprzedaż działki rolnej

Dowiedz się, jakie zapisy powinna zawierać umowa sprzedaży działki rolnej, jakie są ograniczenia w obrocie działkami rolnymi i z jakimi należy się liczyć opłatami

Darowizna mieszkania lub domu

Dowiedz się, jak sformułować umowę, jaka jest wysokość podatków od darowizny i jakie przysługują zwolnienia, gdy obdarowanymi są członkowie rodziny, poznaj inne możliwości przepisania nieruchomości

intercyza Kalisz

Intercyza

Poznaj konsekwencje zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Dowiedz się, jakie są rodzaje takich umów i kiedy można je podpisać oraz ile wynoszą związane z tym opłaty.

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie to coraz częściej stosowana alternatywa dla umowy darowizny, znacznie lepiej zabezpieczająca dożywotnika oraz znosząca konieczność wypłaty zachowku. Dowiedz się, jak można sporządzić taką umowę.

Wiele czynności prawnych dotyczących zakładania, prowadzenia i przekształcenia firmy wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentów  w formie aktu notarialnego. W kancelarii notarialnej Amandy Kaźmierczak doskonale rozumiemy przedsiębiorców i doskonale znamy się sprawach, które ich dotyczą. Doświadczony notariusz zadba, aby sporządzane umowy były zgodne z prawem i żeby strony umowy były w pełni świadome znaczenia poszczególnych zapisów. W razie potrzeby czynności notarialne mogą się odbyć w siedzibie spółek.

Obsługa notarialna firm i przedsiębiorców

W obszarze czynności dotyczących firm i przedsiębiorców notariusz Amanda Kaźmierczak sporządza:

 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokonuje zmian w umowach spółek,
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowy spółek cywilnych, zmiany umów oraz rozwiązanie spółek,
 • umowy spółek jawnych, zmiany umów,
 • umowy spółek komandytowych, 
 • umowy spółek partnerskich,
 • statuty spółek akcyjnych, 
 • statuty spółek europejskich (SE),
 • statuty spółek komandytowo-akcyjnych
 • protokoły Zgromadzenia Wspólników, 
 • protokoły Walnych Zgromadzeń,
 • protokoły Zebrań Zarządów, 
 • protokoły Zebrań Rad Nadzorczych,
 • dokonuje czynności związanych z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek,
 • poświadczenia podpisów członków organów,
 • oświadczenia wspólników o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i o objęciu w nich udziałów
 • dokonuje przekształceń przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych,

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach prostej spółki akcyjnej niesie ze sobą szereg zalet, ale również wiąże się z jednym istotnym obowiązkiem, niespotykanym w firmach innego rodzaju. Chodzi o konieczność prowadzenia rejestru akcjonariuszy i notariusza lub u innego uprawnionego podmiotu. Spółka nie może prowadzić rejestru samodzielnie, dlatego wybór podmiotu prowadzącego jest dokonywany przez akcjonariuszy lub poprzez uchwałę. 

Rejestr akcjonariuszy to elektroniczny system służący do rejestrowania akcji spółki. Rejestracja akcji odbywa się zaraz po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub po emisji nowych akcji. Rejestr może być scentralizowany lub zdecentralizowany, oparty na technologii blockchain. 

Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony przez notariusza lub inne podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy musi również spełniać wymogi przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Rejestr jest jawny tylko dla spółki i akcjonariuszy, a osoby zainteresowane nabyciem akcji nie mają dostępu do niego. Rejestr zawiera informacje o firmie spółki, numerze wpisu, informacje o akcjach i akcjonariuszach oraz inne istotne dane. Wpis do rejestru następuje na wniosek i wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Po dokonanym wpisie notariusz lub inny podmiot informuje o tym wnioskodawcę i spółkę.