Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez witrynę internetową aknotariusz.pl zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Kancelaria Notarialna Amanda Kaźmierczak
Aleja Wolności 12, I piętro, pok. 105, 62-800 Kalisz

Możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez:

 • tradycyjną pocztą na adres: Aleja Wolności 12, I piętro, pok. 105, 62-800 Kalisz
 • e-mailem na adres: biuro@aknotariusz.pl
 • telefonicznie pod numer: +48 690 692 242

Cele przetwarzania danych

Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług dostępnych na naszej witrynie internetowej,
 • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i żądania,
 • personalizacji treści i dostosowywania witryny do Twoich preferencji,
 • realizacji szkoleń i wydarzeń,
 • prowadzenia analiz statystycznych i badawczych w celu doskonalenia naszych usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa witryny i zwalczania nadużyć.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie jednej z poniższych podstaw prawnych:

 • Twoja zgoda wyrażona dobrowolnie,
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • nasz uzasadniony interes, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej, doskonalenie usług lub zapewnienie bezpieczeństwa witryny.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie, takim jak dostawcy usług technicznych, partnerzy biznesowi lub organy regulacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy danych stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa i przetwarzają dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W niektórych przypadkach, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez podmioty trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które mogą mieć niższy poziom ochrony danych osobowych. W takich sytuacjach podejmiemy odpowiednie środki, takie jak umowy oparte na standardowych klauzulach umownych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

Twoje prawa

Przysługują Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na wstępie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy dokonywać okresowych zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacje będą opublikowane na naszej witrynie internetowej wraz z datą wprowadzenia zmian. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej sekcji, aby być na bieżąco z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami poprzez dane kontaktowe podane w pkt 2.

Stosowanie cookies (ciasteczek)

Witryna mazovia-edih.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do ułatwienia korzystania z serwisu oraz do prowadzenia statystyk odwiedzin strony.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.piap.pl.

Jak dokonać zmian w obsłudze cookies?

W swojej przeglądarce internetowej, możesz zmienić obsługę plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania. Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak musisz liczyć się z tym, że zablokujesz niektóre funkcje, z których do tej pory korzystasz, np. logowanie się na konto pocztowe.

Poniżej znajdziesz odnośniki do informacji, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Stosowanie mechanizmu Google reCaptcha

Nasza witryna internetowa korzysta z mechanizmu Google reCaptcha w celu ochrony przed niepożądanym ruchem, spamem i automatycznymi atakami. W tym dziale Polityki Prywatności chcemy dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób reCaptcha działa, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób są one wykorzystywane.

 1. Jak działa Google reCaptcha?

Google reCaptcha jest rozwiązaniem firmy Google, które służy do odróżniania ludzi od automatycznych robotów na stronach internetowych. Głównym celem tego narzędzia jest zabezpieczenie naszej witryny przed szkodliwym ruchem, takim jak spam, ataki DDoS czy próby nieuprawnionego dostępu.

ReCaptcha wykorzystuje różne metody, takie jak analiza wzorców zachowań użytkowników, analiza interakcji z witryną oraz analiza kliknięć, aby ocenić, czy osoba korzystająca z witryny jest człowiekiem czy botem. W niektórych przypadkach może być wymagane wykonanie dodatkowych działań, takich jak rozwiązanie zagadki wizualnej lub wpisanie kodu.

 1. Jakie informacje są zbierane?

Podczas korzystania z mechanizmu Google reCaptcha, następuje wymiana pewnych danych pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerami Google. Informacje te mogą obejmować m.in. adres IP, dane dotyczące przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego oraz interakcje użytkownika z witryną. Google może również korzystać z plików cookie w celu zbierania i analizowania danych.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Głównym celem przetwarzania danych za pomocą mechanizmu Google reCaptcha jest zabezpieczenie naszej witryny i zapewnienie bezpiecznego środowiska dla użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w ochronie naszej witryny przed szkodliwym ruchem oraz spełnienie naszych obowiązków prawnych.

 1. Udostępnianie danych osobom trzecim

Informacje zebrane za pomocą mechanizmu reCaptcha mogą być przekazywane przez Google stronom trzecim, jeśli istnieje taka konieczność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny.

 1. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wszelkie informacje gromadzone podczas korzystania z reCaptcha są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci pewne prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza sekcja Polityki Prywatności dostarcza jasnych informacji na temat stosowania mechanizmu Google reCaptcha na naszej witrynie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami.